Frida Stranne

föredrag

12B131EF-5B09-4793-AFD4-71881BF57509.jpg

Jag håller föredrag inom en rad olika fält som relaterar till amerikansk politik och samhällsutveckling. Jag har varit flitigt anlitad av föreläsningsföreningar, kommuner och näringsliv de senaste åren och mina föredrag har lockat fulla teatrar och hörsalar. Hör av dig så lämnar jag gärna referenser.

Är du eller ditt företag/organisation intresserade av ett föredrag eller en workshop? Välj bland de förslag du hittar nedan eller kontakta mig och berätta vad du/ni skulle vilja veta mer om. Jag matchar givetvis föredragen till era specifika intressen. Samma gäller om ni är ett företag eller myndighet som har samarbetspartners i USA och kanske vill ha en workshop/diskusion kring vad och hur er relation påverkas av utvecklingen i USA eller bara behöver lära er mer om amerikansk kultur och samhällsutveckling.

Nedan följer några förslag på föredragsteman:

 

föredragstema

 

VART ÄR USA PÅ VÄG? 

Har USA sett sina bästa dagar? Är det en supermakt på nedgång? Vilken roll USA bör ha och kan ha råder det delade meningar om, men det går inte att blunda för att det spelar roll, även för oss här i Sverige.

Hur påverkas USA av globaliseringens fördjupning, nya kommunikationsflöden och nya hot såsom klimatförändringar? Men framför allt, hur påverkar landets inrikespolitiska utveckling den tilltagande polariseringen USA:s framtid?

Vad kan vi förvänta oss att händer i USA avseende vilken roll landet kommer att spela internationellt i framtiden och vilken roll vill vi att USA ska spela?

Trump.jpg

TRUMP – VEM ÄR HAN OCH VAD ÄR HAN ETT SYMPTOM PÅ?

Donald Trump vann till mångas överraskning presidentvalet 2016. Tiden efter hans tillträde i januari 2017 har väckt många frågor om hans politiska ledarskap, om partiernas kris, om det polariserade USA och vad de närmaste åren med Trump som president kan komma att innebära för framtiden.

Vem är Trump och vad ledde honom fram till makten? Vad har han åstadkommit sedan han tillträdde i januari 2017 och vad har det fått för konsekvenser för USA och omvärlden?

american%2Bdream%2B.jpg

VAD HÄNDE MED DEN AMERIKANSKA DRÖMMEN?

Den amerikanska drömmen har lockat miljontals människor till USA och idén om att USA är landet där allt är möjligt har varit en viktig del av den amerikanska identiteten. Den har också utgjort en ekonomisk motor då människor har drivit på för innovation och entreprenörskap i hopp om att få leva sin dröm.

På senare år har däremot tilltron till den amerikanska drömmens giltighet börjat ifrågasättas av allt fler. I takt med att klyftorna ökat och USA har tvingats anpassa sig till en ny global ekonomisk verklighet har allt fler kommit att känna att de står långt ifrån möjligheten att förverkliga sig själva och skapa en bra framtid för sin familj. Denna tilltagande känsla var en av förklaringarna till att Donald Trump lyckades vinna valet 2016.

Men, vad mer precist är den amerikanska drömmen och vad händer på längre sikt om allt fler tappar tilltron till drömmens giltighet? Hur påverkar det politiken och samhällsutvecklingen och varför är det viktigt för omvärlden att förstå mer av det här?

IMG_1685.jpg

DET DYSFUNKTIONELLA WASHINGTON 

Under flera år har både de som jobbar i Washington och olika politiska experter och bedömare beskrivit en lång rad problem som kommit att känneteckna politikens villkor i världens maktcentrum. Tilltron till det politiska etablissemanget har parallellt med detta stadigt minskat och vid en opinionsundersökning 2015 hade bara 1 av 10 amerikaner förtroende för politikerna i Washington.

Vad är det som har gått snett? Hur ”görs politik” i Washington i praktiken och vilka är det som har den verkliga makten? Varför har amerikaner så lågt förtroende för det politiska etablissemanget och har de rätt att känna som de gör? Ett föredrag om det politiska spelet i världens maktcentrum och om den amerikanska demokratins utmaningar.

PICT0631.jpg

AMERIKANSK UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

USA är världens i särklass starkaste militära supermakt och dess militära förmåga saknar motstycke i världshistorien. Landets militära förmåga överstiger de femton efterföljande ländernas samlade militära kapacitet och USA kan i det närmaste sägas regera allt från minsta lilla söderhavsö ut i yttersta rymden.

Trots denna enorma kapacitet har man inte lyckats vinna kriget i Afghanistan som pågått i över femton år, vilket visar oss att militär förmåga inte är det enda som avgör ett lands ”styrka”. USA har också fattat en rad utrikespolitiska beslut som kan ifrågasättas såväl strategiskt som moraliskt och ekonomiskt.

Hur ska vi förstå amerikansk utrikespolitik? Vad är det som driver fram olika beslut, vilka har inflytande över den och på vilka sätt utmanas nu USA:s särställning i världen?